top of page

sâm., 28 nov.

|

Webinar

Simbolismul Basmelor aplicat în Psihoterapie

Vă rugăm să vă înregistrați doar câte o persoană pe rând! Dacă vreți să mai înscrieți pe cineva, mai faceți o intrare cu numele și detaliile persoanei respective. Mulțumim.

Nu mai este posibilă înregistrarea
Vezi alte evenimente
 Simbolismul Basmelor aplicat în Psihoterapie

Ora și locul

28 nov. 2020, 10:00 CET – 29 nov. 2020, 18:00 CET

Webinar

Despre eveniment

***For english scroll down***

 Gândurile care ne pot face să trăim sentimente nedorite, sunt înrădăcinate în percepția noastră asupra realității. Aceasta este determinată de imaginația noastră. Din moment ce erorile cognitive sunt iraționale, ar fi o pierdere de timp terapeutic să încercăm să le înțelegem sau explicăm rațional. Dacă gândurile nedorite sunt cauzate de imaginație, atunci prin intermediul imaginației le putem rezolva.   

Prin accesarea înțelepciunii arhetipale ale inconștientului colectiv și prin reamintirea basmelor cultivate de moștenirea culturală a strămoșilor noștrii, putem aduce în conștient semnificații mai personale, pentru a înțelege cum aceste personaje arhetipale ne hrănesc sub-personalitățiile.   

Lucrând cu poveștile în hipnoterapie este o metodă efectivă de a depăși factorii critici, logici, conștienți și de a accesa părțile emoționale originale inconștiente. Accesând aceste părți putem facilita mai bine integrarea personalității. Lucrând cu poveștile avem posibilitatea de a vedea imaginația, nu doar ca un mecanism de apărare, ca o fugă de realitate sau ca o deformare a realității, ci și ca o expresie a creativității și sănătații, ce se naște din speranță, și oferă o perspectivă mai pozitivă.  

Vom explora:  1. Mituri, vise, legende și povești discutate în contextul psihologiei;  2. Expresii cotidiene și originea conștienței de sine și stereotipuri etnice;  3. Mituri colective și personale în viața noastră cotidiană, în relații și afaceri;  4. Conștientizarea identității în familie/comunitate/națiune în această eră a globalizării;  5. Metode contemporane transpersonale în psihologie și aplicațiile lor prin cunoșterea și puterea rădăcinilor spirituale/ancesteale;  6. Limbajul simbolurilor;  7. Rolul educației în cunoașterea rădăcinilor ancestrale din copilărie.

The Use of the Symbolism of Fairytales in Psychoterapy

 Our internal thoughts, which cause us to experience unwanted feelings, are rooted in our perception of reality. This perception is caused by our imagination. As these cognitive errors are irrational, it would be a waste of therapeutic time to try to understand or explain them rationally. If unwanted thoughts and feelings are caused by imagination, then it is through the use of imagination that these issues can best be resolved.   

By accessing the archetypal wisdom of the collective unconscious and remembering the fairy tales farmed by our ancestors’ cultural heritage we can bring to awareness more personal meanings in order to understand how these archetypal characters are feeding our sub- personalities.   

Working with fairy tales in adult hypnotherapy is an effective way to by-pass the critical, logical, conscious factor and access the original unconscious emotional parts. By accessing these parts we can better facilitate personality integration at a feeling level of mind. Working with fairy tales offers the possibility to view imagination, not only as a defense mechanism, flight from reality, or a distortion of reality, but also as an expression of creativity and health, arising from hope, and offering a more positive perspective.  

We will explore:  1. Myths, dreams, legends and tales discussed in the context of psychology;  2. Present-day expression and origin of individual self-awareness and ethnic stereotypes;  3. Collective and personal myths in our daily lives, relationships, in business;  4. Identity awareness within the family/community/nation in this age of globalization;  5. Contemporary transpersonal methods in psychology and their application through knowledge and power of one’s individual spiritual/ancestral roots;  6. Language of symbols and its expression;  7. The role of education in having knowledge of one’s ancestral roots from childhood.

 Cine susține seminarul/Speaker:

Prof. Jure Biechonski Fondator și director al SACH International - School of Analytical and Cognitive Hypnotherapy and Psychotherapy, Terviklik Mina School of transpersonal hypnotherapy-psychology, Creator și fondator al Hipno-Analizei Transpersonale

Prof. Jure Yoram Biechonski este psihoterapeut, licențiat al facultăților de istorie, filozofie, literatură franceza, educație, psihologie, membru de onoare al corpului profesoral al universităților: Universitatea Chengdu, China; Universitatea St. Petersburg, Rusia; Universitatea Tartu, Estonia; Universidad Vasco De Qiroga, Morelia, Mexico; este profesor asociat la numeroase colegii medicale din lume. Prof. Jure Biechonski este format în consiliere familială (SUA), psihodramă (Berlin), terapie prin artă și dans (Italia), hipnoterapie (Anglia), fondator al școlii de hipnoterapie cognitivă și analitică, și creator al hipno-analizei transpersonale. Are o experiență de 28 de ani de practică ca psihoterapeut și studiu de 9 ani în domeniul hipnoterapiei și NLP de nivel avansat. Fost profesor și actor, are opt ani de studii universitare plus trei ani de formare în consiliere umanistă și doi ani în consiliere familială.

· Este asigurată traducerea în limba română. 

· Seminar deschis tuturor. 

· Acest seminar este modul din formarea în Psihoterapie Transpersonală. Detalii despre intreg programul aici: https://www.transpersonalromania.ro/psihoterapie-transpersonala 

Atenție! Vă rugăm să vă înscrieți doar dacă puteți participa integral în ambele zile. Seminarul este conceput în mod terapeutic și este important să participați la toate momentele lui pentru a avea un proces complet și a beneficia profund de efectele sale. 

Attention! Please enroll only if you can participate in all two days. The seminar is therapeutically designed and it is important to take part in all its moments to have a complete process and profoundly benefit from its effects.

Contribuție/Price: 147 euro/147 EUR  După înscriere veți primi prin email detaliile de plată. 

Facturile fiscale le voi trimite pe email după confirmarea plăților. 

Tickets

Preț

Cantitate

Total

  • Tichet

    147,00 EUR

    147,00 EUR

    0

    0,00 EUR

Total

0,00 EUR

Distribuie evenimentul

bottom of page