top of page

vin., 25 mar.

|

Webinar

Protejarea Sufletului

Subscribe one person at the time, please. Vă rugăm să vă înregistrați doar câte o persoană pe rând! Dacă vreți să mai înscrieți pe cineva, mai faceți o intrare cu numele și detaliile persoanei respective. Mulțumim.

Nu mai este posibilă înregistrarea
Vezi alte evenimente
Protejarea Sufletului
Protejarea Sufletului

Ora și locul

25 mar. 2022, 20:00 CET – 26 mar. 2022, 18:30 CET

Webinar

Despre eveniment

                                                                                           Protejarea Sufletului

                                                                 Webinar susținut de Psih. Dr. Vitor Rodrigues

Scrol down for English

Eveniment online (zoom) deschis tuturor celor care sunt interesați despre pericolele psihice care pot apărea pe o cale spirituală. Aplicații practice, discuții.

În acest webinar participanții vor primi:

- cunoștințe despre pericolele psihice din cadrul unei căi spirituale, inclusiv locuri și obiecte încărcate psihic, atacuri din partea practicanților de magie neagră, entități „theta” și altele;

- modalitati de autodiagnosticare si autocunoastere pe acest domeniu;

- practici pentru autoprotecție, protecția altora și a locurilor, inclusiv meditația, vizualizarea, respirația, rugăciunea și curățarea în moduri specifice;

- utilizări mai bune ale tămâiei, sării, cristalelor.

Temele abordate:

Cunoașterea și diagnosticarea pericolelor și atacurilor psihice: Vrăjitorie, „ochi rău”, medii infectate psihic, obiecte, entități „theta”, elementali.

Pericole autogenerate (din prezent și din trecut).

Dovezi științifice relevante pentru tema magiei negre.

Tipuri de magie și consecințele lor.

Modalități de apărare psihică.

Locuitori din alte niveluri sau dimensiuni.

Curățarea psihică, protecția oamenilor, a locurilor și a sinelui.

De ce apărare psihică în cadrul unei căi spirituale?

Apărare psihică și protecție spirituală.

Calea războinicului luminii.

Vise influențate.

Implanturi energetice.

Modalități de protecție: de la talismane la pentacule, de la tămâie la „pereți de lumină”, de la distragere la focalizare interioară profundă, de la vizualizare la ritualuri.

Ce ar putea împiedica eficacitatea protecției.

Tradiții ezoterice și modalități de protecție.

Utilizarea respirației, mantrelor, vizualizărilor, rugăciunii și autoscanării.

Rugăciunea diamantului și utilizarea ei.

Cine susține seminarul/Speaker:

 Vítor Rodrigues deține un doctorat în psihologie la Universitatea din Lisabona. A publicat 16 cărți și este trainer de psihoterapie, spiritualitate, dezvoltare personală. A predat la universitățile portugheze timp de 17 ani. A fost fost președinte al Asociației Transpersonale Europene și obișnuiește să predea, în Portugalia și în multe alte țări, Terapie regresivă, Meditație, Hipnoză, Apărare psihică, Terapia Regresivă, Defesa Psíquica, Hipnoză, Managementul Stresului.

Când/When: 25 martie 2022, orele 20-22, 26 martie 2022, orele 10-18.30 cu pauza de prânz și pauze de confort.

Contribuție/Price: 600 RON în contul

Buna Stare Bucurie SRL

CUI 42351155

Nr. Reg. Com. J40/3174/2020

Adresa: Str. Vlahita nr.3, Camera 1, Bl. PM18, SC. C, Et. 8, Ap. 106

Cont RO36INGB0000999910121340

Banca: ING Theodor Pallady Bucuresti

· Locul la eveniment este asigurat prin înscrierea fiecărui participant prin formularul următor și prin achitarea taxei în contul de mai sus.

· Este asigurată traducerea în limba română.

· Eveniment online prin platforma zoom.

· Seminar deschis tuturor.

· Vă rugăm ca pe toată perioada seminarului să aveți pornită camera video și să păstrați microfonul închis când nu participați la discuție.

· După achitarea taxei de participare veți primi link-ul de acces la seminar.

Organizator: Camelia Hârjău, psih., Președinte Asociația Transpersonală Română, 0731.854.383, camelia.harjau@gmail.com

__________________________________________

Protection of the Soul

Webinar by Vitor Rodrigues, PhD

At the end participants will get:

- knowledge about psychic dangers within a spiritual path, including places and objects psychically charged, attacks from black magic practitioners, “theta” entities and others.

- ways for self-diagnosis and self-knowledge on this area.

- practices for self-protection, protection of others and places, including meditation, visualization, breathing, prayer and cleansing in specific ways

- uses of incense, salt, crystals, in a better way

Program

Knowledge and diagnostic of dangers and psychic attacks: Witchcraft, "evil eye", psychically infected environments, objects, “theta” entities, elementals. Self-generated dangers (from the present and the past). Scientific evidence pertinent to the theme of black magic.  Types of magic and their consequences. Ways for psychic defence. Inhabitants from other levels or dimensions. Psychic cleansing, protection of people, places and self.  Why psychic defence within a spiritual path? Psychic defence and spiritual protection. The way of the warrior of light.  Influenced dreams. Energy implants. Ways for protection: from talismans to pentacles, from incense to “walls of light”, from distraction to deep inner focus, from visualization to rituals. What might prevent protection efficacy. Esoteric traditions and protective ways. Use of breathing, mantras, visualizations, prayer and self-scanning. The Diamond Prayer and its use.

Numerous exercises, of course

Tickets

Preț

Cantitate

Total

  • Ticket

    600,00 RON

    600,00 RON

    0

    0,00 RON

Total

0,00 RON

Distribuie evenimentul

bottom of page