top of page
CE ESTE PSIHOLOGIA TRANSPERSONALĂ?

”Psihologia transpersonală este abordarea psihologică care studiază fenomene dincolo de eul personal, şi este o psihologie integratoare/holistică, în  care dinamica centrală este înţelegerea şi cultivarea transformării omului. Psihologia transpersonală este, putem spune pe scurt, transcendenţă, integrare, transformare. ” Glenn Hartelius, Mariana Caplan PhD & Mary Anne Rardin MA (2007)

Această definiție este propusă în urma unui studiu științific calitativ al majorității definițiilor publicate de la începuturile psihologiei transpersonale (1968).  Definiția apare în articolul ”Transpersonal Psychology: Defining the Past, Divining the Future” publicat în 2007, în volumul 35, The Humanistic Psychologist.

Psihologia transpersonală extinde cercetarea psihologică spre dimensiunea spirituală a existenței, punând accent pe studiul "stărilor" și proceselor în care oamenii experimentează legături profunde cu interiorul ființei, cu aspectele esențiale din universul care ne înconjoară.

Este considerată ca cea de-a patra forță în psihologie și cea mai nouă ramură a acesteia, ca o evoluție naturală a psihologiei umaniste, înglobând și câteva elemente din precursorii umanismului: psihanaliză și cognitivism-behaviorismul.

Această ramură a psihologiei promovează dezvoltarea și explorarea tuturor potențialităților latente ale ființei umane, între domeniile studiate fiind cuprinse:  formele ("stările") de conștientă modificată; practici și experiențe din religiile lumii și din cadrul tradițiilor esoterice; procesul de împlinire a Sinelui; transformările și evoluția conștiinței;  arta transpersonală - simboluri și arhetipuri transpersonale; metode și tehnici de cercetare ale manifestărilor transpersonale; maturizarea și optimizarea personalității; psihoterapia transpersonală și consilierea spirituală; abordări transpersonale în educație, creativitatea, empatia și intuiția spirituală; experiențele mistice și arhetipale; psihologia meditației.

 

Untitled 7.jpg
bottom of page