ASOCIAȚIA TRANSPERSONALĂ ROMÂNĂ

Asociația Transpersonală Română este o persoană juridică română de drept privat, non profit, fără scop lucrativ, neguvernamentală, independentă de instituțiile publice și apolitică, care își desfășoară activitatea sub forma asociației, conform legislației române în vigoare. 

Scopurile și obiectivele asociației sunt următoarele:
 

 • Să promoveze în România și Uniunea Europeană perspectiva transpersonală asupra vieții prin dezvoltarea transpersonală a omului.
   

 • Să promoveze abordarea transpersonală în domeniul cercetării, în sistemul educațional și de pregătire/formare profesională, și a acelor sfere terapeutice și practice în care o orientare spirituală este benefică.
   

 • Să promoveze o diversitate de perspective prin care viziunile din tradițiile spirituale ar putea fi integrate efectiv în cultura modernă.
   

 • Să promoveze metodele, tehnicile și terapiile transpersonale, cât și alte discipline și metode care studiază, susțin și integrează activitatea spirituală a omului.
   

 • Să atragă și să folosească resurse de orice fel pentru atingerea acestor scopuri.